Op vrijdag 29 september hebben wethouder Henri de Jong van de gemeente Noordwijkerhout en Ingeborg de Jong, algemeen directeur van Timpaan, de anterieure overeenkomst getekend van de ontwikkeling van 7 villa’s ter hoogte van de Zeestraat 50 in Noordwijkerhout. Met het tekenen van de anterieure overeenkomst worden afspraken gemaakt tussen de gemeente en Timpaan over de realisatie van 6 Greenportwoningen en 1 ruimte-voor-ruimtewoning in het buitengebied in de Duin- en Bollenstreek.

Timpaan zal in samenwerking met de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek (GOMdb) kassen en bedrijfsruimtes in het buitengebied tegen de kern van Noordwijkerhout amoveren en koopt daarvoor in de plaats bouwtitels voor de ontwikkeling van villa’s bij de GOMdb. De overeenkomst volgt op de eerder gesloten samenwerking tussen de GOMdb, de grondeigenaar Pioen Trends BV en BV Timpaan Westmeer en het principeakkoord van het college van B&W uit 2014.

Wethouder De Jong heeft tijdens de ondertekening extra aandacht gevraagd voor de duurzaamheid van het project. Timpaan gaat hier vervolg aan geven door alle woningen gasloos te bouwen en bijna-energieneutraal (EPC=0,0). Daarnaast onderzoekt Timpaan de mogelijkheid om de 7 woningen standaard Nul-op-de-Meter (NOM) te maken. Kopers krijgen dan de garantiecertificaat dat de woningen gedurende 10 jaar meer energie opleveren dan er bij gemiddeld gebruik wordt verbruikt door zowel de gebouw gebonden als huishoudelijke apparaten. Met dit certificaat en de 10 jaar garantie kunt u bij een aantal hypotheekverstrekkers in aanmerking komen voor € 25.000,- euro incl. BTW extra financieringsruimte bovenop de maximaal verkrijgbare hypotheek.

Het ontwerp van de villa’s is in handen van architectenbureau KVDK Architecten uit Noordwijk. De architectuur zoekt aansluiting bij de sfeer van het buitengebied van de Duin- en Bollenstreek. De verschillende type vrijstaande woningen zijn qua architectuur complementair maar qua beeld daarnaast ook heel verschillend. De ontwerpen zijn flexibel opgezet zodat kopers straks vele indelings- en uitbreidingsmogelijkheden hebben. De villa’s, variërend in grootte tussen de ca. 170 m2 en 210 m2 GBO, zijn gesitueerd op ruime kavels met een oppervlakte van ca. 1000 m2 en hebben vrij uitzicht over het buitengebied van Noordwijkerhout. Timpaan heeft veel aandacht besteed aan de landschappelijke inpassing van de woningen in het buitengebied. De villa’s liggen aan het onlangs aangelegde provinciale fietspad F 287 dat de Zeestraat verbindt via de Kraaierslaan naar het terrein van Sancta Maria in Noordwijkerhout.

Eind oktober wordt het voorontwerp bestemmingsplan in de raadscommissie besproken en bij positieve besluitvorming ter inzage gelegd. Timpaan zal aansluitend een informatiebijeenkomst organiseren voor omwonenden en geïnteresseerden. Timpaan verwacht in het derde kwartaal van 2018 met de verkoop van de woningen te kunnen starten.