De gemeente Heemskerk is voornemens om het gemeentelijk monument aan de Kerklaan 1 te Heemskerk te verkopen. Fundamentum heeft met een aantal partijen waaronder een belegger en zorgexploitant een plan ontwikkeld voor een kleinschalige woonzorgvoorziening voor dementerende ouderen. Naast zorgappartementen met gemeenschappelijke voorzieningen, was er ook ruimte voor een aantal zorghotelkamers (crisisopvang), hospice en een buurtkamer waar dagbesteding plaats kon vinden. Bij de indiening is afgesproken om het pand gasloos en energieneutraal uitgevoerd. De uiteindelijke winnaar is Stadsherstel Amsterdam.