Wooncoöperatie De Nieuwe Meent gaat 33 (sociale) huurwoningen bouwen, bewonen en beheren op het Archimedesplantsoen. In het gebouw komen 13 zelfstandige sociale huurwoningen (maximaal  € 710,-)  en 20 middeldure  huurwoningen tussen de € 710,- en €971,-) verdeeld over verschillende woongroepen. Verder komen er voorzieningen die ook gebruikt kunnen worden door de buurt.

Voor de selectieprocedure voor de pilotlocatie Archimedesplantsoen waren 3 Wooncoöperaties in de race. Wooncoöperatie De Nieuwe Meent is uiteindelijk geselecteerd. Wethouder Laurens Ivens (Bouwen en Wonen): “We zijn heel blij De Nieuwe Meent te mogen verwelkomen op deze locatie. Het project levert woningen op voor Amsterdammers met een laag of gemiddeld inkomen en heeft bovendien een belangrijke buurtfunctie.”

De Nieuwe Meent

“We bouwen niet alleen betaalbare woningen, we bouwen een gemeenschap” zegt Niels Jongerius van de Nieuwe Meent. “De Nieuwe Meent wordt een huis waarin een groot deel van de bewoners gemeenschappelijk leeft in woongroepen. Zo gaan we bijvoorbeeld de zorg voor ouderen en kinderen delen. En voorzieningen als (dak)tuinen delen en samen onderhouden. Verder komen er voorzieningen die ook door de buurt gebruikt kunnen worden. Denk aan een gemeenschappelijke wasserette en een coöperatief café. Dit project steunt op de inzet van vele enthousiastelingen en professionals die vrijwillig aan het project werken. We hopen andere (startende) wooncoöperaties te inspireren en ondersteunen met ons project.”

Wooncoöperatie

Een Wooncoöperatie is een vorm van collectief wonen. De bewoners geven samen vorm aan het zelfbeheer en zelfbestuur. Het is een gemeenschap waarin bewoners in meerdere of mindere mate dingen met elkaar delen. Er bestaan verschillende vormen van Wooncoöperaties.

Zeggenschap

De Wooncoöperatie die Amsterdam voor ogen heeft is een zelfstandige Wooncoöperatie van huurders uit het sociale- en middensegment, die zelf de eigen woningen ontwikkelt, bewoont en beheert. De wooncoöperatie (waarin de (sociale) huurders verenigd zijn) is hierbij de eigenaar van het vastgoed en de erfpachter. Het dagelijks bestuur van de coöperatie ligt bij de bewoners. De bewoners huren van de wooncoöperatie. Op deze manier krijgen meer mensen met een laag- of middeninkomen zeggenschap over de indeling van hun woning en het beheer van het gebouw.

Specifieke inkomensgroepen

Verder heeft de wooncoöperatie  geen winstoogmerk. De woningen kunnen niet verkocht worden en zijn daarmee blijvend beschikbaar in het sociale en/of middensegment. Vrijgekomen woningen zijn alleen beschikbaar voor specifieke inkomensgroepen.

Pilotlocaties

Het Archimedesplantsoen is een van de locaties die het gemeentebestuur in het kader van pilots voor wooncoöperaties beschikbaar heeft gesteld. De Nieuwe Meent is de 2e wooncoöperatie die voor de pilot Wooncoöperaties is geselecteerd.

Actieplan Wooncoöperaties

De resultaten van de pilot Wooncoöperaties veelbelovend. Het levert projecten op met betaalbare woningen en bijzondere woonvormen. Daarnaast willen steeds meer mensen  meer zeggenschap over de woning en de directe leefomgeving. Daarom wil de gemeente tot en met 2025 7000 woningen in coöperatief verband laten realiseren. Waarvan de helft in nieuwbouw. Om de  groei van het aantal wooncoöperaties in Amsterdam te stimuleren gaat zij de komende 2 jaar de start van 15 à 20 wooncoöperaties voor (sociale) huurders mogelijk maken. Dit staat in het Actieplan Wooncoöperaties Amsterdam dat op 17 september is vastgesteld in B&W en binnenkort  wordt aangeboden aan de gemeenteraad.