De werkzaamheden van Fundamentum Real Estate gaan ondanks het coranovirus zo veel mogelijk door. Er wordt veelal vanuit huis gewerkt en online vergaderd middels ZOOM.

Zo is er vorige week zeer effectief vergaderd tijdens het tweede integrale ontwerpteam voor de ontwikkeling van de pilot wooncoörporatie De Nieuwe Meent te Amsterdam. Met architecten Time to Access en Raumplan, Klomp Technisch Bureau, W/E adviseurs en STEP Engineering. #staysafe