Projectomschrijving

Herontwikkeling van een tweetal scholenlocaties in Reeuwijk-Brug West. Het project, op gronden van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, bestaat uit 31 betaalbare en duurzame koopwoningen voor uiteenlopende doelgroepen en 2 appartementengebouwen met 45 levensloopbestendige en sociale huurwoningen voor senioren in opdracht van Woningbouwvereniging Reeuwijk. Dit project is vanaf de initiatieffase tot en met de oplevering ontwikkeld als gebieds- en projectontwikkelaar in dienst van Timpaan. Oplevering 12 oktober 2015.