Projectomschrijving

Het St. Joseph in de gemeente Heemskerk is een gemeentelijk monument, dateert uit 1939 en is wat betreft behoud van de oorspronkelijke kenmerken relatief goed bewaard gebleven. Bij de indiening van de prijsvraag is een kleinschalige woonzorgcomplex voorgesteld voor mensen met dementie. Naast zorgappartementen krijgt het pand ook een aantal zorghotelkamers (crisisopvang), een hospicefunctie en een buurtkamer ten behoeve van eenzame ouderen uit Heemskerk. Het plan is ontwikkeld met een integraal team bestaande uit Multiprop BV, Architectenbureau Ruben Wennekers, een zorgexploitant, een zorgbelegger en diverse adviseurs. Fundamentum Real Estate heeft het tendermanagement uitgevoerd. De prijsvraag is uiteindelijk gewonnen door Stadsherstel Amsterdam.